• سه شنبه, 04 خرداد 1395
  افزایش هزینه

  با عرض پوزش
  به دلیل افزایش هزینه نگهداری سرویس نرخ جدید پیامک ها از 350 ریال به 500 ریال افزایش پیدا کرد

 • دوشنبه, 10 فروردين 1394
  کاهش هزینه

  به مناسبت سال جدبد هزینه پیامک های یادآوری از 750 ریال به 350 ریال کاهش پیدا کرد

 • شنبه, 02 اسفند 1393
  ارسال به وسیله دو سرور

  جهت اطمینان از دریافت پیامک توسط کاربر زین پس ارسال پیامک های یادآوری به وسیله دو سرور انجام خواهد شد.

  و در یکی از سرورها در صورت دریافت خطا ارسال مجدد تا 5 بار تکرار خواهد شد.

 • یکشنبه, 26 بهمن 1393
  افزوده شدن پیامک فوری

  امکان ارسال پیامک فوری به سایت افزوده شد.

  زین پس می توانید در تب پیامک فوری متن مورد نظر خود را بدون زمان بندی به مخاطبینتان ارسال کنید.