چاپ
دلینگ یک سیستم یادآوری برای شما ،خانواده و یا دوستانتان می باشد و جایگزین سیستم ارسال پیامک نیست.

در دلینگ چه پیامک هایی را نباید ارسال کنید :

هر پیامک که به هر شکلی ناقض قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

پیامک های تبلیغاتی.

پیامکهایی شامل کلمات منافی عفت عمومی مانند ناسزا و....

پیامک هایی با مضامین ترویج شایعه و یا هر متن مشکوک.

حفظ حریم خصوصی :

دلینگ هرگز اقدام به فروش و یا استفاده تجاری از اطلاعات شخصی شما نخواهد کرد.

تمامی اطلاعاتی که شما در سایت قرار میدهید حداقل به مدت 1 سال در سیستم نگهداری خواهند شد (حتی پس از حذف).

دلینگ مسئول محتوای پیامک های ارسال شده نیست ولی اطلاعات کاربر ارسال کننده پیامک در سیستم ما ذخیره میشوند و درصورت درخواست مقامات قضایی در اختیارشان قرار داده خواهد شد.

دلینگ سعی میکند جلوی ارسال هر گونه پیامک ناخواسته را بگیرد در صورتی که پیامک های ناخواسته از ما دریافت میکنید لطفا با ما تماس بگیرید

عضویت در دلینگ به معنی قبول تمامی قوانین فوق می باشد.